Detail novinky

V Praze se uskutečnilo setkání českých firem se zástupci Spojeného ústavu jaderných výzkumů Dubna

Publikováno: 05. 06. 2012

Technologické centrum AV ČR (TC) ve spolupráci s Výborem pro koordinaci spolupráce s SÚJV Dubna a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR uspořádalo ve čtvrtek 31. května 2012 večerní pracovní setkání českých firem se zástupci Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) Dubna, které se konalo v rámci „Dnů SÚJV Dubna v ČR“ (30. 5. - 1. 6. 2012).

Večerní pracovní setkání zástupců 17 českých firem, konané v prostorách prezídia Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, pomohlo prohloubit kontakty firem, které byly navázány  v rámci březnových „Dnů ČR v SÚJV Dubna“. V současné době probíhá několik intenzivních jednání mezi zástupci českých firem (popř. jejich poboček v Ruské federaci) a zástupci ředitelství SÚJV Dubna o dodávkách českých technologií nebo komponentů pro jednotlivé laboratoře SÚJV Dubna.

V rámci „Dnů SÚJV Dubna v ČR“ byl podepsán jeden z významných kontraktů. Společnost ENVINET a.s. (s centrálou v Třebíči a pobočkou v Kralupech nad Vltavou) se v rámci spolupráce s Laboratoří jaderných problémů SÚJV podílí na dodávkách vysoko-objemových detektorů pro ionizující záření (tzv. scintilátorů) do Podzemní laboratoře v Modane (LSM) ve Francii. Ing. Larisa Dubská, ředitelka pro marketing a vnější vztahy ENVINET a.s., k tomu poznamenala: „Optimalizace vlastností scintilátorů pro LSM nám poskytne podklady pro vývoj nových produktů a další rozvoj výrobních postupů. V návaznosti na tuto zakázku se firma ENVINET a.s. zapojila do řešení projektu „Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování“ v programu TIP MPO ČR a projektu „Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost“ v rámci programu Technologické agentury ČR „Centra kompetence“.

Zástupci TC budou ve spolupráci s českými kolegy v SÚJV Dubna i nadále zprostředkovávat českým firmám informace o obchodních a technologických příležitostech pro spolupráci s SÚJV Dubna.


Hovoří Prof. Ing. Ivan  WILHELM, CSc.

Snímek 026.jpg, Snímek 021.jpg

« zpět