Detail novinky

Česka styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) oslavila již 7 let své existence.

Publikováno: 05. 06. 2012

Na oslavu sedmi let úspěšné práce kanceláře CZELO , která se konala 30. května 2012 v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, přijalo pozvání šest českých center excelence budovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Více než 130 hostům se zde centra představila v šesti prezentacích (BIOCEV, IT4INNOVATIONS, SUSEN, CZECHGLOBE, CPS, NTIS ). Sedmá prezentace demonstrovala synergie mezi strukturálními fondy (CEITEC) a 7. rámcovým programem (7. RP).

Akci s podtitulem 7 prezentací v 7 minutách oficiálně zahájila velvyslankyně Milena Vicenová, stálá představitelka ČR při EU, která vyzdvihla skutečnost, že zájem o aktivity a služby kanceláře CZELO po dobu sedmi let úspěšně narůstá a je tak velmi dobře vidět, že si kancelář vybudovala již pevné místo ve výzkumné komunitě. Svoji podporu a poděkování za efektivní činnost kanceláře přijel vyjádřit také Josef Janda, ředitel odboru financování mezinárodních programů výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Blok sedmiminutových prezentací zahájil Václav Hořejší, předseda Rady centra BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci) ze Středočeského kraje, dále pokračoval Martin Duda, ředitel pro strategický rozvoj centra IT4INNOVATIONS (superpočítačové centrum) z Moravskoslezského kraje. Martin Ruščák, ředitel výzkumného centra Řež s.r.o. přijel představit projekt SUSEN (udržitelná energetika), Jihočeský a Jihomoravský kraj zde byl zastoupen ředitelem Centra výzkumu globální změny CZECHGLOBE Michalem V. Markem. CPS (Centrum polymerních systémů) ve Zlínském kraji představil jeho ředitel Vladimír Pavlínek a následovalo sedm minut pro Pavla Nováka, ředitele centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) z Plzeňského kraje. Zlatuše Novotná, ředitelka oddělení projektů a mezinárodních vztahů CEITEC (Středoevropský technologický institut) na Masarykově universitě v Brně popsala projekt SYLICA, který představuje synergii mezi strukturálními fondy a 7. RP.

Sedmiletou činnost kanceláře CZELO, která již od května 2005 zprostředkovává zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce a jejímž realizátorem je Technologické centrum AV ČR, vyzdvihl v závěru oficiální části jeho ředitel Karel Klusáček. Ve své řeči poděkoval vedoucí kanceláře Anně Vosečkové a celému týmu CZELO za vykonanou práci.  Ocenil, že kancelář již dosáhla významných pracovních úspěchů, navázala velmi dobré kontakty s ostatními evropskými kancelářemi podobného zaměření a má v Bruselu již neocenitelné renomé. Dále poděkoval také MŠMT za finanční podporu, bez které by kancelář nemohla provozovat svoji záslužnou činnost.

Fotografie z akce:

další fotografie přiloženy níže.

Guests during presentations.jpg, Josef Janda_Director,R&D Programmes, MEYS.jpg, Karel Klusacek_Director TC ASCR.jpg, Talk during the reception02.jpg

« zpět