Detail novinky

V Praze se uskutečnil Workshop Knowledge Transfer (Knowledge Transfer Study)

Publikováno: 10. 05. 2012

Dne 25. 4. 2012 se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop Knowledge transfer at Universities and Public Research Institutions in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Slovenia: the road ahead, jehož lokálním partnerem bylo Technologické centrum AV ČR a MŠMT. Workshop byl součástí Knowledge Transfer Study prováděné pod záštitou Evropské komise.

Za TC AV ČR na workshopu vystoupil Michal Pazour v sekci Country profiles – zde vysvětlil systém výzkumu v ČR, přednesl příklad transferu znalostí na univerzitách a v. v. i., popsal infrastrukturu a strategie transferu znalostí,  poukázal na existující finanční a jiné nástroje na podporu transferu znalostí a závěrem představil nejvýznamnější výzvy v oblasti transferu znalostí (motivace, kompetence, spolupráce).

Za MŠMT na workshopu vystoupili Naděžda Witzanyová a Jan Buriánek z oddělení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Za ČR vystoupil v sekci Case study Jan Šedivý z katedry kybernetiky FEL ČVUT, který popsal bohaté zkušenosti této katedry s transferem znalostí.

V odpolední části semináře se řečníci z Maďarska, Slovenska, Slovinska a ČR věnovali otázkám bariér a podpory transferu znalostí.

Prezentace z workshopu jsou k dispozici na stránce Knowledge Transfer Study .


« zpět