Detail novinky

Spolupráce vědců a statistiků podporuje výzkum

Publikováno: 04. 05. 2012

Technologické centrum AV ČR (TC) a Český statistický úřad (ČSÚ) společně uspořádali již třetí jarní seminář s názvem „Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách“ se záměrem prezentovat některé nové statistiky a analýzy v této oblasti.

„Smyslem semináře je posílení spolupráce mezi organizacemi, které se zabývají sběrem a zpracováním dat (ČSÚ), organizacemi, které s těmito daty pracují a připravují analýzy pro rozhodovací sféru, a také těmi, kteří tyto analýzy využívají k rozhodování a formulaci politik v oblasti výzkumu a vývoje jak na úrovni národní, regionální, tak i na úrovni jednotlivých výzkumných institucí. Toto propojení je velmi důležité, stejně tak jako i zpětná vazba od uživatelů dat k těm, kteří je sbírají a k těm, kteří je zpracovávají,“ uvedl Michal Pazour, vedoucí oddělení strategických studií v TC.
Oblibu semináře potvrdila veliká účast téměř zaplněného konferenčního sálu v TC s kapacitou 72 míst.

Tiskovou zprávu, kterou k této akci TC vydalo najdete zde.

Prezentace ze semináře naleznete na odkazech:
Analýzy VaVaI - M.Pazour
Spolupráce_MP_VC -M.Pazour, V.Čadil (TC)
Infrastuktury - D. Marek (TC)
Vědecká spolupráce se zeměmi mimo EU - přednesl T. Vondrák (TC)
Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací- M. Mana (ČSÚ)
Vývoj patentové ochrany - K. Eliáš (ČSÚ)
Inovační aktivity podniků - J. Sojka (ČSÚ)
Druhy podpory VaV z veřejných zdrojů - H. Peroutková (ČSÚ)

Fotografie z akce níže.

 

TC a ČSÚ seminář.jpg, Martin Mana_CSU.jpg, VaVaI s CSU_sal Labe.jpg, Hana Peroutková_CSU.jpg

« zpět