Detail novinky

Konal se první národní seminář projektu PACITA

Publikováno: 26. 04. 2012

První národní seminář projektu  PACITA ( „Parliaments and Civil Society in Technology Assessment “), který v ČR zastupuje Technologické centrum AV ČR (TC), se uskutečnil 16. dubna 2012 v konferenčních prostorách TC. 

Cílem prvního národního semináře bylo představit mezinárodní projekt PACITA a jeho aktivity; seznámit posluchače s termínem a metodami Technology Assessment (TA), který můžeme do češtiny volně přeložit jako „hodnocení vlivu technologií na společnost“, a vysvětlit možnosti jeho využití různými cílovými skupinami – akademiky, politiky, inovačními podniky či odbornou a širokou veřejností. V tomto kontextu je také důležité seznámit veřejnost s pojmem Parliamentary Technology Assessment (PTA), který má za cíl posílit využití odborných podkladů a výsledků výzkumu pro politické rozhodování v oblasti vědy, technologií a inovací.

Semináře, který navštívilo na 40 posluchačů, se zúčastnili také belgičtí experti na TA.
Ti zde prezentovali historii TA v Evropě a poukázali na možnosti a způsoby jeho využití na konkrétním příkladu z oblasti ukládání jaderného odpadu.

O projektu PACITA

Ve čtyřletém mezinárodním projektu PACITA, který je řešen v rámci tematické oblasti Věda a společnost 7. rámcového programu EU, je zapojeno 15 partnerů působících v národních či regionálních parlamentních organizacích pro vědu a technologie, na výzkumných pracovištích, na univerzitách apod. Českou republiku v projektu od počátku, tj. od dubna 2011, zastupuje Technologické centrum AV ČR.
Zkratka dlouhého anglického názvu projektu v sobě obsahuje smělý záměr - zvýšit zájem veřejnosti o vědu a technologie, zlepšit komunikaci mezi vědci a politiky a zahrnout společenské a etické aspekty do výzkumu a vývoje. Současným cílem projektu je rozšířit evropskou základnu pro politické rozhodování využívající výsledků vědy, technologií a inovací.

TA je v projektu PACITA chápán jako podpora procesů demokratického rozhodování o tématech týkajících se vědy, technologií a inovací. Pro naplnění cíle TA – formulaci politických rozhodnutí - je využíváno expertních znalostí i demokratických diskuzí o možných přínosech a společenských dopadech technologií. TA může sloužit v oblasti výzkumu, vývoje a inovačního podnikání jako prostředek k ověření nových výzkumných poznatků a jejich uplatnění z hlediska širokých společenských potřeb. Počítá se také se zavedením komplexního školícího systému o TA, vytvořením diskuzní platformy o praktickém využívání TA a v úzké spolupráci s experty také se zahájením procesu ustavení instituce TA v dalších evropských zemích.

Aktuální informace o projektu PACITA jsou k dispozici na webu projektu: www.pacitaproject.eu.

Pro zájemce, kteří se nemohli semináře zúčastnit, jsou prezentace přiloženy zde,

 zápis ze semináře naleznete zde.

Kontakt pro detailní informace: Lenka Hebáková, manažerka projektu PACITA za TC

Fotografie z konané akce níže:

Lenka Hebáková (TC AV ČR).jpg, Robby Berloznik (IST, Belgie).jpg

« zpět