Detail novinky

Ochrana průmyslového designu je velkým tématem dneška

Publikováno: 12. 04. 2012
Technologické centrum AV ČR (TC) uspořádalo 11. dubna 2012 ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví  a Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR) seminář s názvem „Ochrana průmyslového designu“, určený pro inovační firmy a specialisty na otázky ochrany duševního vlastnictví. Seminář se konal v prostorách  konferenčního centra TC na jeho adrese Ve Struhách 27 v Praze 6.

V programu semináře byl představen přehledný průřez současnou praxí v ochraně průmyslového designu. Přednášky předních expertů zaměřené na možnosti právní ochrany průmyslových vzorů a souvisejících autorských práv vhodně doplnily příspěvky specialistů Úřadu průmyslového vlastnictví a Czech Trade.  Rostoucí důležitost ochrany průmyslového designu a její souvislost s konkurenceschopností byla rovněž ilustrována konkrétními příklady z praxe českých designérských studií, které úspěšně kombinují nápaditý design s pokročilou technologií v různých průmyslových výrobcích.
 

V úvodním příspěvku programu zdůraznila Ing. Daniela Váchová, koordinátorka sítě Enterprise Europe Network v České republice v TC, význam průmyslového designu a jeho ochrany pro konkurenceschopnost firem v současné globalizující se ekonomice.

Možnosti formální ochrany různých forem průmyslového designu prostřednictvím registrovaných průmyslových vzorů v ČR a v zahraničí shrnula Mgr. Ludmila Čelišová, která představila celý proces registrace průmyslového vzoru, práva, která z tohoto zápisu vyplývají i okolnosti, za nichž může být zapsaný průmyslový vzor zneplatněn.

Mgr. Vojtěch Chloupek, zastupující LES ČR, ve svém příspěvku stručně představil aktivity této organizace sdružující odborníky zabývající se licencováním, technologickým transferem a komerčním využitím práv k duševnímu vlastnictví a následně komentoval některé typické zahraniční soudní případy z poslední doby, které řešily spory týkající se průmyslových vzorů. Tyto případy a způsoby jejich soudního řešení obsahují řadu cenných obecných poznatků, kterých mohou využít i české firmy při formulaci své komerčně-právní politiky.

Průmyslový designér Mgr. Martin Tvarůžek (aliance CIDAI) posluchačům poutavou formou přiblížil, jak vlastně průmyslový design vzniká a na několika příkladech z tvorby svého designérského studia ilustroval, že zdařilý průmyslový design může významně přispívat k ekonomickému úspěchu celkového výrobku nebo služby.

Nový program České agentury na podporu obchodu s názvem Design pro export zaměřený na komplexní posílení českého průmyslového designu představila paní Zuzana Sedmerová (CzechTrade). Program nabízí českým výrobcům individuální poradenství při začleňování designu do firemní strategie, analýzu aktuálního stavu designu ve firmě a asistenci při výběru vhodného designéra.  Zajímavé shrnutí problematiky průmyslového designu z pohledu firem zprostředkovala paní Sedmerová videem, které můžete shlédnout na stránkách projektu Design pro export: http://www.czechtrade.cz/sluzby/design-export/.

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. (AK Kříž a Bělina), v závěrečném referátu posluchačům vyložil, jakým způsobem může být průmyslový design chráněn na základě autorského zákona a jaké možnosti skýtají autorská práva při právní ochraně designu českých subjektů v zahraničí. 

Seminář navštívilo celkem 40 specialistů, převážně zástupců domácích technologicky orientovaných firem, právních či patentových kanceláří a výzkumných organizací. Příspěvky vzbudily velmi příznivou odezvu všech zúčastněných posluchačů.

Přikládáme i prezentace přednášejících níže.

 

6_Sedmerova_CzechTrade.pdf, 3_tvaruzekdesign.pdf, 2_Chloupek_LES_2Birds.pdf, 1_Celisova_UPV.pdf

« zpět