Detail novinky

TC AV ČR spoluorganizovalo České dny ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně

Publikováno: 05. 04. 2012

Ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v ruské Dubně se ve dnech 28. - 30. března 2012 konaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) „České dny“. Na jejich přípravě a úspěšném průběhu se ve spolupráci s MŠMT a s Výborem pro koordinaci spolupráce s SÚJV Dubna významnou měrou podíleli pracovníci Technologického centra AV ČR (TC). Cílem akce bylo kromě rozšíření již probíhající vědecké spolupráce zvýšit a diverzifikovat zapojení českých technologických firem a výzkumných organizací do spolupráce se SÚJV Dubna a umožnit českým firmám navázání nových kontaktů jak s vedením jednotlivých místních laboratoří, tak i s partnerskými ruskými inovačními firmami podnikajícími v přilehlé Zvláštní ekonomické zóně Dubny i v dalších lokalitách Moskevské oblasti.

České dny v SÚJV Dubna zahájili Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci P. Kolář a náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. Wilhelm spolu s vedoucími představiteli SÚJV Dubna V.A. Matvejevem a M.G. Itkisem.

TC iniciovalo a organizačně podpořilo příjezd do Dubny představitelů 19 českých firem, kteří se měli možnost během bohatého dvoudenního programu seznámit s hlavními odbornými aktivitami SÚJV na poli experimentálního a teoretického výzkumu v oblasti jaderné fyziky, vývoje a výstavby částicových urychlovačů, radiobiologie, jaderné energetiky, se speciálními aplikacemi jaderných metod v lékařství a v nanotechnologiích a seznámit se s možnostmi dodávek pro SÚJV Dubna. V další části programu, během společného pracovního zasedání obou stran, prezentovaly české firmy své možnosti a nabídky spolupráce ruským partnerům formou krátké elektronické prezentace a také formou tištěných prezentací. Již během těchto produkcí vyvolávaly některé nabídky technologické spolupráce českých firem živý zájem ruských specialistů a zazněly i konkrétní nabídky na účast v tendru na stavební rekonstrukci budovy ústavu.

O dalších možnostech spolupráce zúčastněných českých firem jak se SUJV, tak i s firmami ze Zvláštní ekonomické zóny, bude jednáno v průběhu příštích měsíců.

 

Představitelelé SUJV a zástupce TC AV J.Janošec.jpg, účastmíci prezentačního semináře firem.JPG

« zpět