Detail akce

První Evropská letní škola PTA

Datum: 25. 06. 2012—28. 06. 2012
Místo: Lutych, Belgie

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s výzkumným centrem SPIRAL, Univerzita v Lutychu zve všechny zájemce a potenciální uživatele na první Evropskou letní školu PTA, která se uskuteční ve dnech 25. – 28. června 2012 v romantickém prostředí Château de Colonster v belgickém Lutychu. 

Letní škola je organizována v rámci čtyřletého mezinárodního projektu „Parliaments and Civil Society in Technology Assessment – PACITA“,  který je řešen v rámci tematické oblasti Věda a společnost 7. rámcového programu EU. Do projektu je zapojeno 15 partnerů působících v národních či regionálních parlamentních organizacích pro vědu a technologie, výzkumných pracovištích, univerzitách apod. Českou republiku v projektu od počátku, tj. od dubna 2011, zastupuje Technologické centrum AV ČR. Hlavními cíli projektu PACITA jsou zhodnocení institucionalizace TA v evropských zemích, zavedení komplexního školícího systému o TA, vytvoření diskuzní platformy o praktickém využívání TA a v úzké spolupráci s experty také zahájení procesu ustavení instituce TA v dalších evropských zemích. Aktuální informace o projektu PACITA jsou k dispozici na webu projektu: www.pacitaproject.eu a výstupy z prvního národního semináře PACITA, který se konal dne 16. dubna 2012 v Technologickém centru AV ČR, naleznete na: Novinkách TC

Účastníci letní školy se seznámí s potenciálem Parliamentary Technology Assessment v teoretické i praktické rovině. Přednášky a semináře předních expertů v oboru ukáží metody a možnosti využití PTA v praxi. Interaktivní model akce nabídne jedinečnou příležitost diskutovat s přednášejícími a dalšími zajímavými odborníky z celé Evropy o tématech z oblasti vědy a technologií, společnosti a politického rozhodování.

Termín „Parliamentary Technology Assessment“ – PTA, který můžeme volně přeložit jako „hodnocení vlivu technologií pro politické rozhodování“, je základním tématem projektu PACITA.  PTA je v tomto projektu chápán jako podpora procesů demokratického rozhodování o tématech týkajících se vědy, technologií a inovací. Pro naplnění cíle PTA – formulaci politických rozhodnutí - je využíváno expertních znalostí i demokratických diskuzí o možných přínosech a společenských dopadech technologií.

Pozvánku a stručnou informaci o akci spolu s propagačním plakátem naleznete níže:

http://www.tc.cz/dokums_raw/summer-school-info_1336141564.pdf

Obsáhlejší informace o programu a  přednášejících (pouze v AJ) naleznete na tomto odkazu.

Kontakt na manažerku projektu PACITA:
 Mgr. Lenka Hebáková  
 Telefon: 234 006 151    
 Fax: 234 006 250    
 Email: hebakova@tc.cz   

Kontakt:

  • Jméno: Ing. Iva Vančurová
  • Telefon: +420 234 006 142
  • Fax: +420 234 006 250
  • Email: vancurova@tc.cz

« zpět