Transfer technologií

Spoluorganizace kooperačních setkání firem

TC se aktivně podílí na činnosti mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jejíž členové se pravidelně účastní různých mezinárodních projektů, spoluorganizují mezinárodní kooperační setkání firem (tzv. brokerage events) a zajišťují účast firem na těchto akcích. 

Asistence při technologickém transferu

TC nabízí firmám podporu transferu technologií prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Jedná se jak o nalezení vhodné technologie ze zahraničí, tak především o nabídku technologií českého původu, které vznikly buď ve firmě nebo výzkumné instituci, nebo na základě čistě soukromých aktivit našich vynálezců.

Zprostředkování spolupráce firem a výzkumných institucí

Touto agendou se v Technologickém centru zabývá oddělení podpory podnikání a transferu technologií.

Vyhledávání výzkumných výsledků a technologií s potenciálem tržního uplatnění

Touto agendou se v Technologickém centru zabývá oddělení podpory podnikání a transferu technologií.