Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO)

CZELO – Česká styčná kancelář pro evropský výzkum – je projektem Technologického centra AV ČR, který je finančně podpořen grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu EUPRO.

Hlavním úkolem CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů Evropské unie pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje bezplatné služby výzkumníkům ze všech oborů a výzkumných subjektů v České republice.

CZELO nabízí především následující služby:

  • poskytování cílených a aktuálních informací českým výzkumným subjektům o evropském výzkumu a o příležitostech zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií ( Newsletter CZELO, Web CZELO);
  • příprava a zprostředkování setkání českých výzkumníků s relevantními úředníky Evropské komise pro prezentaci výzkumných témat a návrhů projektů ( Semináře CZELO);
  • systematická propagace českého výzkumu, jeho výsledků, partnerských kapacit a konkrétních nabídek ke spolupráci;
  • pořádání informačních dnů o českém výzkumu a vývoji pro představitele evropských institucí (Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU a další), organizací zastoupených v Bruselu a partnerských kanceláří;
  • zajišťování základní podpůrné infrastruktury a asistence při setkáních českých výzkumníků s potenciálními projektovými partnery v Bruselu.

  

Kontakt:

Jednotlivé členy CZELO týmu můžete kontaktovat podle jejich odborné specializace:

Jméno

Telefon

E-mail

Odpovědnost za priority

Vosečková Anna

+32 (0) 2514 6672

voseckova@tc.cz

Vedení kanceláře, Nanotechnologie a nové materiály, EURATOM,  Výzkumné infrastruktury, Mezinárodní spolupráce, Informační a komunikační technologie,
Evropský inovační a technologický institut (EIT),

Vlková Michaela

+32 (0) 2514 6674

vlkovam@tc.cz

Energie, Doprava, Životní prostředí, Vesmír, Vědecká mobilita, Bezpečnostní výzkum,

Nela Hájková
stážistka


+32 (0) 2514 6673

 

stazistka.czelo@tc.cz

 

 Sociálně-ekonomické a humanitní vědy

Vožechová Adéla+32 (0) 2514 6672vozechova@tc.cz

Regionální výzkum, Výzkumný potenciál, Zdraví, Biotechnologie, potraviny a zemědělství, Hraniční výzkum (ERC), Malé a střední podniky, inovace

Kancelář CZELO najdete na adrese Rue du Trône 98, 1050 Brussels, (6. patro).
Zde sídlí řada styčných kanceláří dalších členských zemí EU.

Zobrazit místo Czech Liason Office for R&D (CZELO) na větší mapě.